Dutch Hickory Society Tartan

English
Short History lesson
The original origin of tartan is largely unknown. It is believed that early celtic weavers in Ireland and Scotland and Europe (and perhaps Scandinavia) developed very basic striped cloths using yarn coloured with vegetable dyes – these were of simple design and the colours quite muted by today’s standards. The early Scottish designs were associated with regions in Scotland and would use dyes made from locally available plants and berries. In the seventeenth century some clans began using tartan as a form of identity – in a skirmish with an enemy it enabled friend or foe to be easily identified.

When people think of the tartan today most think of the colourful pattern of the cloth as worn by Scottish clan members. Many of the current clan tartans are of quite recent design many dating from just the 19th century. It was only with development of dying processes in the seventeenth and eighteenth centuries that the vibrant colouring of modern tartans became possible. Tartans were sold to many regiments, clans, companies, organisations and individuals during this period.

Today most clans have their own tartan – some clans have many designs from ‘formal’ patterns through to ‘dress’ tartans. Dress tartans, popular for social gatherings, are often based on the main design but incorporate lighter colours and perhaps white stripes making them brighter in appearance.
Like other clans the Dutch Hickory Society is in search for a Tartan Dress with of course the Dutch colors.

The Dutch Hickory Society tartan

When my boss found out that the DHS was looking for an exclusive tartan NYD was triggered and started designing. He made 6 unique tartans with orange as the main color but of course the colors red, white and blue could not be lacking. Eventually NYD kept three final designs whom he submitted to the DHS. On the Internet enthusiastic responses came forward over the provided options. Which one it will be is still unknown.

Nederlands
Korte Geschiedenisles
De originele oorsprong van tartan is grotendeels onbekend. Er wordt aangenomen dat de vroege Keltische wevers in Ierland en Schotland en Europa (en misschien Scandinavië) basic gestreepte gekleurde doeken vervaardigde met plantaardige kleurstoffen – dit waren eenvoudige ontwerpen met bedompte kleuren ten opzichte van de norm van vandaag. De vroege Schotse ontwerpen werden geassocieerd met regio’s in Schotland en de kleurstoffen werden gemaakt van lokaal beschikbare planten en bessen. In de zeventiende eeuw gebruikte een aantal clans de tartan als een vorm van identiteit – bij schermutselingen kon dan vriend of vijand gemakkelijk geïdentificeerd worden.

Als men vandaag de dag aan een tartan denkt, denkt men meestal aan kleurrijke patronen zoals gedragen door de Schotse clan leden. Veel van de huidige clan tartans zijn van vrij recent ontwerp, meestal uit de 19e eeuw. Het was pas met de ontwikkeling van de verf processen in de zeventiende en achttiende eeuw dat de levendige kleuren van de moderne tartans mogelijk werden. Tartans werden verkocht aan vele regimenten, clans, bedrijven, organisaties en individuen in deze periode.

Tegenwoordig hebben de meeste clans hun eigen tartan – enkele clans hebben verschillende ontwerpen van ‘formele’ patronen tot ‘dress’ tartans. Dress tartans, populair voor sociale bijeenkomsten, zijn vaak gebaseerd op het hoofdontwerp, maar hebben fellere kleuren en extra witte strepen waardoor ze helderder lijken. Net als anders clans is ook de Dutch Hickory Society op zoek naar een Tartan Dress met uiteraard de Nederlandse kleuren.

De Dutch Hickory Society tartan

Toen het mijn baasje ter oren kwam dat de DHS op zoek was naar een exclusieve tartan is NYD aan het ontwerpen geslagen. Hij maakte 6 unieke tartans met oranje als hoofdkleur maar uiteraard konden de kleuren rood, wit en blauw niet ontbreken. Uiteindelijk kon NYD zich vinden in drie eind ontwerpen die hij voorlegde aan de DHS. Aan de op het internet enthousiaste voorbij komende reacties is men content met de geboden opties. Welke het wordt is nog onbekend. Wie zal het zeggen.

Dutch Hickory Society tartan

Dutch Hickory Society tartan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.